Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn voor de webshop Mutzzies & Zo. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen mijn webshop en u als klant. Wij verzoeken u vooraf kennis te nemen van deze voorwaarden waarin de werkwijze van de webshop wordt beschreven. Dit kan vervelende situaties achteraf voorkomen. Heeft u nog vragen over deze voorwaarden, neem dan contact met mij op.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Mutzzies & Zo
Gevestigd te: Arnoldus Verschurenstraat 1b, 5165 AR Waspik
E-mailadres: info@mutzzies.nl
KvK-nummer: 82063222
Btw-identificatienummer: NL003637314B98

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mutzzies & Zo en op elke tot stand gekomen bestellingen tussen Mutzzies & Zo en klant.

2.2 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt via de webshop aan de klant beschikbaar gesteld.

2.3 Situaties en onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Het aanbod is vrijblijvend. Mutzzies & Zo is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mutzzies & Zo niet.

3.3 Mutzzies & Zo kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren op uw beeldscherm exact overeenkomen met de echte kleuren van de artikelen. Doordat alle artikelen handgemaakt zijn, is een minimale afwijking van het voorbeeld zoals deze wordt getoond in de webshop niet geheel uit te sluiten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het retourrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • beschikbare maten en kleuren

Artikel 4 – Bestelling
4.1 De overeenkomst tussen de webwinkel en u als klant is definitief wanneer u heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden.

4.2 Na uw bestelling ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail met daarin het ontvangstbewijs van de bestelling met de factuurgegevens. Heeft u geen bevestigingsmail binnen 24 uur na je bestelling ontvangen? Stuur dan een mail naar: info@mutzzies.nl

4.3 U kunt een account aanmaken in de webshop. Voordeel van het aan maken van een account is dat u bij een volgende bestelling niet opnieuw al uw gegevens hoeft in te vullen. Een account aanmaken in onze webwinkel is niet verplicht. Deze keuze is volledig aan u.

4.4 Het kan voorkomen dat een artikel uitverkocht is. In dat geval dient  u rekening te houden met enige levertijd. Het zijn handgemaakte artikelen die indien iets niet op voorraad is, op nabestelling voor u gemaakt worden. Indien dit het geval is, vraag ik om uw begrip. De levertijd is afhankelijk van het aantal bestellingen op dat moment. Ik breng u na ontvangst van uw bestelling altijd op de hoogte hoe lang de levering ongeveer gaat duren.

Artikel 5 – De prijs

5.1 De genoemde prijzen van artikelen zijn inclusief BTW.

5.2 De bijkomende verzendkosten worden zichtbaar wanneer u uw  artikelen bekijkt in de winkelwagen.

5.3 Wanneer u een artikel koopt tijdens een periode waarin geen actie  geldt, komt u achteraf niet in aanmerking voor korting wanneer het artikel op een latere datum als actieprijs wordt aangeboden.

Artikel 6 – Retouren

6.1 Artikelen mogen geretourneerd worden binnen 14 dagen na ontvangst. Indien u iets wilt retourneren, dient u hier binnen 2 dagen na ontvangst van het artikel per mail een schriftelijke melding van te maken. Vervolgens vult u het retourformulier in. Dit retourformulier voegt u samen met het terug te sturen artikel en stuurt dit binnen 14 dagen retour. Het artikel dient ongedragen te zijn en teruggestuurd te worden in dezelfde staat als dat het ontvangen is. Specifieke haakopdrachten op bestelling worden helaas niet retour genomen.

6.2 Verzendkosten voor terugzending van artikelen komen voor rekening van de klant.

6.3 Mutzzies & Zo betaalt na ontvangst van de retourzending het bedrag wat de klant betaald heeft (incl. de verzendkosten van de eerste levering) z.s.m. terug, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de retourzending.  Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het artikel.

Artikel 7 – Levering en bezorging

7.1 Mutzzies & Zo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht   nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen. Het artikel wordt geleverd aan het door de klant opgegeven leveringsadres via Post.nl.

7.2 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

7.3 Helaas kan Mutzzies & Zo geen verantwoordelijkheid nemen bij vermissing of een vertraagde levering door Post.nl.  Wilt u risico van vermissing uitsluiten, kies dan voor de optie Track & Trace via Post.nl. U betaalt iets meer aan verzendkosten, maar u kunt dan ten alle tijden de bestelling traceren.

7.4 Indien u een artikel wenst af te halen, kunt u de optie Afhaal in de winkelmand selecteren. Ik maak dan met u een afspraak om datum en tijdstip af te spreken wanneer u het bij mij op kunt halen.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Betaling vindt plaats na het voltooien van de bestelling middels een bankoverschrijving naar het genoemde rekeningnummer van Mutzzies & Zo of door betaling via Ideal.

8.2 U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Bestellingen blijven maximaal 7 dagen gereserveerd. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u een betalingsherinnering.

Artikel 9 – Klachtenregeling en geschillen

9.1 Klachten over de uitvoering van de bestelling dient u binnen 2 maanden schriftelijk en volledig en duidelijk omschreven per mail in te dienen, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.

9.2 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

9.3 Op overeenkomsten tussen Mutzzies & Zo en de klant waarop  deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

Tot slot wens ik vooral veel shopplezier toe in mijn webwinkel en indien u iets besteld alvast veel plezier van uw aankoop. Heeft u specifieke vragen of wensen, stuur mij dan een mail naar: info@mutzzies.nl.
Ik beantwoord uw vragen heel graag.

Met vriendelijke groet,
Lisette Siemons
Mutzzies & Zo